حیات وحش چه در ایران و چه در سایر نقاط دنیا، همیشه یکی از مقاصد سفر بوده است.
حیات وحش 1ناگفته های حیات وحش ، زندگی حیوانات، رفتار، شکار، قلمرو، زاد و ولد و تمامی مقولاتِ مربوط به حیوانات و طبیعتِ جهان، همواره برای بشر جذاب بوده است.
امیدواریم با راه اندازی این یخش در سفری کالا، گوشه ای از کنجکاویِ ذهنِ ماجراجوی بشر را پاسخ دهیم.

مقابله با خرس

طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط امید حاجی ولی

فروش تخصصی محصولات کمپینگ، کوهنوردی مشاوره، نقد و بررسی رد کردن