موفقیت

موفقیت

موفقیت در لغتنامه های معتبر فارسی، شامل معانی مقابل می باشد:  ۱- توفیق    ۲- بهره مندی    ۳- پیروزی    ۴- کامروایی    ۵- کامیابی
معنی متضاد موفقیت، ناکامی و شکست است.

تفاوت بین موفق شدن و ثروتمند شدن:
موفق بودن، یک ویژگی رفتاری و شخصیتی است؛ ولی ثروتمند بودن، یک رویداد در زندگی انسان است.
ثروت از دست رفتنی است ولی یک انسان موفق حتی پس از یک شکست هم خود را موفق میداند و از شکست خود به عنوان پلی برای رسیدن به اهداف بعدی استفاده می کند.

تیم سفری کالا برای بخش موفقیت، مباحث زیر را برای شما کاربران عزیز در نظر گرفته است:
۱- زندگینامه افراد موفق که البته بخشی از این اطلاعات را میتوانید در www.biography.com بدست آورید.
۲- مقاله های کارشناسان موفقیت و روانشناسیِ ثروت
۳- اخبارهای جدید و به روز، که در زمینه موفقیت و افراد موفق پخش میشود.
۴- و چندین مطلب متنوع و جذاب که شما را در زمینه موفقیت، مطلع و آگاه خواهد کرد.

استیو جابز
موفقیت
Bill Gates
پی-یر-امیدیار
مانی خوشبین