ورزشی

ارتباط مستقیمی که بین فعالیتهای ورزشی ، سفر و سلامتی وجود دارد؛ باعث شد که این مقوله جایگاه مهمی در سفری کالا داشته باشد.
خیلی از سفرها به قصد مسابقات انجام میشود.
بعضی ها هم برای کمپینگ و کوهنوردی به سفر میروند.
ضمن اینکه در تمام سفرها و به هر قصدی، فعالیت بدنی افزایش میابد.

این بخش برای علاقمندان به ورزش راه اندازی شده است؛ تا از اخبار، تاریخچه، اجناس ورزشی و ورزشهای خاص، اطلاعات کافی بدست آورند.
خیلی از کاربران اطلاعی از ورزش بابسلد، لوژ سواری، اسکلتون و خیلی از ورزشهای دیگر ندارند.
خیلی از دوستان، در انتخاب کفش برای مصارف گوناگون ورزشی، بین چند برند مختلف، گیج میشوند.
تیم سفری کالا، امیدوار است که بتواند کمک قابل توجهی به این دوستان کرده باشد.

لوژ سواری